Rakstnieku pasākumā „Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?” uzstāsies tekstgrupa “Orbīta”