Aktualitātes

Seminārs par jaunākajiem materiāliem latviešu valodas apguvē pirmsskolā un sākumskolā

20.01.2017.

Cien. pirmsskolas un sākumskolas latviešu valodas skolotāji!

Aicinām piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajā informatīvajā seminārā par jaunākajiem materiāliem latviešu valodas apguvē pirmsskolā un sākumskolā.

Seminārs notiks Latviešu valodas aģentūras mācību telpā Rīgā, Lāčplēša ielā 35-12a, 2017. gada 13. februārī plkst. 15.00 – 17.00.

Aicinām pieteikties līdz 2017. gada 10. februārim, sūtot pieteikumu uz e-pastu: iveta.marsevska@valoda.lv.

Pieteikuma e-vēstulē sniedziet šādu informāciju par sevi: Lasīt vairāk

Atver pasauli!

16.01.2017.

Izdots mācību materiāls, kas domāts 5–8 gadus veciem bērniem latviešu valodas apguvei. Valodas spēles atraktīvā formā pilnveido vārddarināšanas prasmes, nostiprina ar kartītēm apgūto vārdu krājumu, attīsta raksturošanas prasmes. Autores Linda Krastiņa, Liene Valdmane.

Lasīt vairāk

Vēl viena grupa sākusi latviešu valodas mācības

13.01.2017.

Š. g.  11. janvārī, Latviešu valodas aģentūras projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” mācības sāka grupa, kurā latviešu valodu apgūst cilvēki no dažādām pasaules valstīm: Kubas, Sīrijas, Indijas, Gambejas u. c. Savu pirmo nodarbību skolotāja Kaiva sāka ar ikdienā nepieciešamu frāžu un alfabēta apguvi. Grupā mācās arī tie, kas ir ieguvuši bēgļa vai alternatīvā bēgļa statusu. Latviešu valodas mācībās tiks izmantots gan internetā pieejamais materiāls, gan Latviešu valodas aģentūras izstrādātie mācību līdzekļi. Pirms nodarbības valodas apguvēji bija nedaudz uztraukušies – dažiem tā ir pirmā tikšanās ar latviešu valodu, bet citi jau spēj pateikt atsevišķus vārdus un vienkāršas frāzes.

Vēlam sekmes mācību procesā gan valodas apguvējiem, gan skolotājai!

Lasīt vairāk

Vai aicinājums publiskām personām ar krievvalodīgajiem medijiem runāt krievu valodā ir aktuāls?

13.01.2017.

“Viedokļu sadursme”, laikraksts “Diena” (Sestdiena), 16.12.2016., Jānis Kincis

Viedoklis

pret

Jānis Valdmanis,

Latviešu valodas aģentūras vadītājs

1. Bezatbildīga aplamība. Šī ideja grauj valsts valodas statusu, tas būtu plats solis atpakaļ uz 80. vai 90. gadu valodas situāciju. Pati galvenā problēma, kā zināms, ir informatīvās telpas sadalījums pēc valodas. Tas ir apdraudējums ne tikai valodai, un šīs problēmas sakne nav tikai valsts valodas prasmē vai neprasmē.

2. Attieksmes jautājums. Pētījumā par valodas situāciju pēdējos piecos gados redzam, ka valsts valodas prasme nelatviešu vidē ir ļoti augsta, īpaši tas attiecas uz jaunatni (līdz 34 gadu vecumam), valodu neprot vien līdz 8 procentiem. Problēma ir valsts valodas lietojums – gan cittautiešu, gan pašu latviešu valodiskā uzvedība.

Veicot pētījumu, vaicājām par situācijām, kurās krievvalodīgie sarunu sākuši latviski. Atbildes ir – ja mani uzrunā latviski, un ja sarunas biedrs nesaprot krieviski. Lielā mērā šajā jautājumā bumba ir pašu latviešu pusē. To apliecina pētījuma dati, ka tad, ja cittautietis valsts vai pašvaldības iestādēs latviešu valodā vēršas pie darbinieka, tikai 54 procenti atbild galvenokārt vai tikai latviešu valodā, un sadzīviskās situācijās, kad krievvalodīgais kaut ko vaicā latviski, tikai 33% latviešu atbild latviski, savukārt 27 procenti – drīzāk latviešu nekā krievu valodā. Nav vienas atbildes par iemesliem, bet tas ir nenormāli!

Lasīt vairāk

Pedagogu meistarklases

10.01.2017.

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos uz profesionālās kompetences pilnveidi: pedagogu meistarklasi (36 stundu programma).

Meistarklase paredzēti latviešu valodas un literatūras pedagogiem.

Meistarklases mērķis ir pilnveidot pedagogu starpkultūru kompetenci darba ar vidusskolēniem.  Meistarklasē tiks analizēti mācību līdzekļi, kā arī kursanti  izstrādās  stundu fragmentu paraugus, lai labāk izprastu kultūru kopīgās un atšķirīgās vērtības. Kursanti pilnveidos  savas zināšanas par tādiem jēdzieniem kā  “pasaulaina”; “valodas pasaulaina”; “lingvokulturēma” un to izmantošanu mācību procesā.

Lasīt vairāk

Latviešu valodas prasme – sekmīgai trešo valstu pilsoņu līdzdalībai darba tirgū

10.01.2017.

Projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” atbilstoši plānotajam ir sākušies latviešu valodas kursi dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Ludzā.

Rīgā mācības sākuši valodas apguvēji, kas Latvijā ieradušies no Ķīnas, resp., no citas valodu saimes runātāju grupas. Pedagoģe Dace pirmās nodarbības vadīja, neizmantojot starpniekvalodu, – ar mācību spēļu palīdzību un mēģinot izrunāt latviešu valodai raksturīgās skaņas, jau apgūti pirmie vārdi un frāzes. Kursu apmeklētāju mērķis ir nodarbībās apgūt latviešu valodu A1 un/vai A2 valodas prasmes līmenī.

Lasīt vairāk

Grāmatu tirdzniecība 29.12.2016.-09.01.2017

27.12.2016.

Š.g. 29. decembrī LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRĀ inventarizācijas dēļ grāmatu un mācību līdzekļu tirdzniecība notiks līdz plkst. 15.00.

No 30.12.2016. līdz 09.01.2017. LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRA inventarizācijas dēļ grāmatas un mācību līdzekļus nepārdos.

 Atvainojiet par sagādātajām neērtībām.