Latviešu, somu, igauņu, lietuviešu, poļu un čehu studenti lasa, pēta un tulko jaunāko literatūru