Skolotājiem un tiem, kas vēlas apgūt latviešu valodu