Vasaras seminārs augstskolu docētājiem, kas ārvalstu augstskolās māca latviešu valodu, ir noslēdzies