Vēl viena grupa sākusi latviešu valodas mācības

Š. g.  11. janvārī, Latviešu valodas aģentūras projektā „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” mācības sāka grupa, kurā latviešu valodu apgūst cilvēki no dažādām pasaules valstīm: Kubas, Sīrijas, Indijas, Gambejas u. c. Savu pirmo nodarbību skolotāja Kaiva sāka ar ikdienā nepieciešamu frāžu un alfabēta apguvi. Grupā mācās arī tie, kas ir ieguvuši bēgļa vai alternatīvā bēgļa statusu. Latviešu valodas mācībās tiks izmantots gan internetā pieejamais materiāls, gan Latviešu valodas aģentūras izstrādātie mācību līdzekļi. Pirms nodarbības valodas apguvēji bija nedaudz uztraukušies – dažiem tā ir pirmā tikšanās ar latviešu valodu, bet citi jau spēj pateikt atsevišķus vārdus un vienkāršas frāzes.

Vēlam sekmes mācību procesā gan valodas apguvējiem, gan skolotājai!

Šis ir Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 201–2020. gada plānošanas perioda projekts (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kas tiek īstenots no 2016. gada 15. novembra līdz 2018. gada 31. decembrim ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764