Viļņas Universitāte rosina skolēnu interesi par latviešu valodu un Latviju