left_top
left_top


Nedēļas jautājums

Kā pareizi jautāt?
 

Aktualitātes

Kursi pedagogiem darbā ar imigrantiem un reemigrējušiem bērniem

25.10.2016.

IMG 2839 24.oktobrī Rīgas 8. Raiņa vakara (maiņu) vidusskolā sākās tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem”. Pirmajā dienā ar skolotājiem tikās IZM eksperte Olita Arkle,  IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs. Par atbalstu pedagogiem stāstīja LVA metodiķe Ērika Pičukāne.

Lasīt vairāk

   

Konsultāciju daļas darbalaiks 27. oktobrī

24.10.2016.

Cienījamie apmeklētāji!

Ceturtdien, š.g. 27. oktobrī,

LVA valodas konsultantes piedalās Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas seminārā „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas aktuālie jautājumi un plānotās izmaiņas tiesiskajā regulējumā”,

tāpēc apmeklētājus un telefona zvanus nepieņem.

Lasīt vairāk

   

Pedagogu profesionālās pilnveides semināri

20.10.2016.

Cienījamie latviešu valodas skolotāji, kursu vadītāji!

Aicinām piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajos 8 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināros skolotājiem, kuri vada valodas apguves kursus pieaugušajiem*.

Lasīt vairāk

   

Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem

20.10.2016.

Cienījamie skolotāji!

Aicinām piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos.

Programma

Vadītāji

 Kursu norises laiks

Kursu norises vieta

 

Aspazija un Rainis skolu programmās

 

Rīgas Franču liceja skolotājas L.Silova un S.Ābola

27.10.2016.

28.10.2016.

 

Latviešu valodas aģentūrā

Lāčplēša ielā 35-12, Rīgā

Lasīt vairāk

   

Notiks konference „Mācību saturs dažādās valodās: CLIL pieeja Latvijas un citu Eiropas valstu izglītībā”

19.10.2016.

2016. gada 28. oktobrī notiks Latviešu valodas aģentūras organizēta konference „Mācību saturs dažādās valodās: CLIL pieeja Latvijas un citu Eiropas valstu izglītībā”.

Konferences programma un dalībnieku reģistrēšanās pieejama šeit: https://www.registration.lv/clil_konference/lv/

Lasīt vairāk

   

Faktu lapa "Valodas situācija Latvijā: 2010-2015"

17.10.2016.

inform.lapa.1 Esam sagatavojuši īsu informatīvu pārskatu par pētījumā "Valodas situācija Latvijā: 2010-2015" apkopotajiem datiem, valodas situācijas tendencēm un galvenajām atziņām. Pārskats pieejams šeit.

Lasīt vairāk

   

Pedagogu meistarklase

10.10.2016.

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos uz profesionālās kompetences pilnveidi: pedagogu meistarklasi (36 stundu programma).

Meistarklase paredzēta pirmsskolas pedagogiem.

Meistarklases dalībnieki pilnveidos savas zināšanas par pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma izglītojamo valodas attīstības novērtēšanu, pieejamiem materiāliem latviešu valodā, par metodēm un paņēmieniem, kā strādāt ar vārdu krājumu pilnveidi, vārddarināšanu, teikuma konstrukciju veidošanu. Kursanti pilnveidos zināšanas par logoritmiku kā mūzikas piesaisti bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību.

Lasīt vairāk

   

Pedagogu meistarklases

03.10.2016.

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos uz profesionālās kompetences pilnveidi: pedagogu meistarklasi (36 stundu programma).

Meistarklase paredzēta pirmsskolas pedagogiem.

 Valoda ir atslēga, ar kuru cilvēks spēj atvērt jebkuras durvis. Pirmsskolas vecumā bērna valoda ir savas attīstības pirmsākumos. Bērna valodas attīstību nosaka apkārtējā vide, galvenokārt ģimene. Ja ģimenē netiek lietota latviešu valoda, tad valodas apguvē svarīga loma ir pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu sadarbībai  ar bērnu vecākiem. Programmā metodikas apguve  tiek apvienota ar pieredzes apmaiņu. Programma paredzēta pedagogu kompetences pilnveidei, praksē īstenojot un analizējot mācību rotaļnodarbības, izvērtējot rezultātus, gūstot pieredzi savas turpmākās pedagoģiskās darbības īstenošanai. 

Lasīt vairāk

   

Pedagogu meistarklases

03.10.2016.

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos uz profesionālās kompetences pilnveidi: pedagogu meistarklasi (36 stundu programma).

Meistarklase paredzēti pirmsskolas pedagogiem, kuri strādā jaukta vecuma grupā (un ne tikai) ar mazākumtautību vai jauniebraucēju bērniem. Īpaša uzmanība būs pievērsta integrētam bilingvālam procesam jaukta vecuma grupās. Tiks apskatīti veidi, kā organizēt ikdienas saziņas situācijas.  Skolotāji vēros un analizēs atklātās rotaļnodarbības gan jaukta vecuma grupā, gan latviešu valodas apguves rotaļnodarbības. Skolotājiem būs iespēja darboties praktiski, veidojot integrētu bilingvālu rotaļnodarbību plānu un mācību materiālu, kurš noderēs ikdienas darbā.

Lasīt vairāk

   

Tiek izsludināti Eiropas Valodu dienas 2016 radošie konkursi – gan pieaugušajiem, gan bērniem

25.09.2016.

EDL-animal-card-duck-RO Svinot valodas svētkus, Eiropas Valodu dienā – 26. septembrī – tiek izsludināti divi radošie konkursi.

Jau tradicionālā skolēnu radošo darbu konkursa tēma šogad ir "Labi vārdi sirdi silda". Kā katru gadu, skolas Latvijā un diasporā tiek aicinātas izvēlēties 9 labākos skolēnu radošos darbus (esejas, domrakstus, dzejoļus, zīmējumus) un nosūtīt Latviešu valodas aģentūrai, Lāčplēša ielā 35-5, Rīgā, LV-1011, ar norādi Radošo darbu konkursam. Labāko darbu fragmenti tiks publicēti radošo darbu krājumā.

Lasīt vairāk

   

1 lapa no 18

«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»