left_top
left_top


Nedēļas jautājums

Kas ir mikoloģija?
 

Aktualitātes

Eiropas Valodu diena 2014

19.09.2014.

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē  Eiropas Valodu dienu, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām, valodu Eiropas Valodu dienas 2014 daudzveidībai un to apguvei.

Latviešu valodas aģentūra kopā ar sadarbības partneriem jau desmito gadu Latvijas iedzīvotājus aicina piedalīties Eiropas Valodu dienas pasākumos. Šogad pasākumi plānoti no 22. septembra līdz 18. novembrim.

Lasīt vairāk

   

Rīgā atklās otrās nevācu autoru latviešu valodā sarakstītās dzejas grāmatas faksimilizdevumu un zinātnisku rakstu krājumu par lībiešu valodu un vēsturi

17.09.2014.

2014. gada 26. septembrī plkst. 18.00 grāmatu un kultūrpreču mājā „NicePlace Mansards”, K. Barona ielā 21a, Rīgā, notiks latviešu kultūrvēsturē un lībiešu valodas pētniecībā nozīmīgu grāmatu atvēršanas svētki.

Lasīt vairāk

   

Izdota jauna mācību grāmata "Latviešu valoda igauņu studentiem"

16.09.2014.

Jaunā akadēmiskā gada sākumā ar Latviešu valodas aģentūras atbalstu klajā Igaunulatviesuvalodastudentiemlatviesuvalodasagentura nākusi mācību grāmata „Latviešu valoda igauņu studentiem. Mācību uzdevumu krājums”.

Mācību līdzekļa autore, Tartu Universitātes Valodu centra latviešu valodas lektore Ilze Zagorska šajā darbā apkopojusi savu praktisko pieredzi, kas gūta, kopš 2006. gada strādājot ar igauņu studentiem.

Mācību uzdevumu krājums izmantojams darbā ar studentiem, kuriem nav latviešu valodas priekšzināšanu. Tajā ir 13 nodaļas, latviešu-igauņu vārdnīca un gramatikas pielikums. Katras nodaļas sākumā sniegts īss pārskats par nodaļā apgūstamo vielu. Krājumā iekļauti lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un tulkošanas uzdevumi. Savukārt gramatikas pielikumā aplūkoti tie latviešu valodas gramatikas jautājumi, kas ietverti krājumā.

Lasīt vairāk

   

Lībiešu kultūras dienās 2014 atklātas lībiešiem un latviešiem nozīmīgas grāmatas

15.09.2014.

2014. gada 13. septembrī Ventspilī ceturto reizi tika organizētas Lībiešu kultūras livi dienas. Ventspils Galvenajā bibliotēkā notika konference Livonica IV, kuras ietvaros tika prezentētas lībiešu valodas pētniecībā un latviešu kultūrā nozīmīgas grāmatas.

Šogad Lībiešu kultūras dienas tika svinētas spilgtākā lībiešu kultūras pārstāvja Jāņa Prinča un Prinču dzimtas zīmē. Konferencē par lībiskajiem vietvārdiem Zlēku pusē stāstīja rakstniece Laimdota Sēle. Žurnāliste Līga Gabrāne runāja par Ventspils Ostgala rašanos un smilšu putināšanas problēmu Kurzemē, turklāt L. Gabrāne, izmantojot mūsdienīgas metodes, ir veikusi nozīmīgu darbu Jāņa Prinča mājvietas Ventspilī meklējumos, kas pētniecei arī izdevies. Novadpētniece Baiba Šuvcāne iepazīstināja ar plašo Prinču dzimtu un tās pārstāvju ieguldījumu lībiešu kultūras un valodas uzturēšanā. Tulkotāja un Jāņa Prinča pēctece Ulla Frasere iepazīstināja dalībniekus ar Prinču 1845. gadā izdoto dzejas grāmatu „Jūrnieku svētas dziesmas un lūgšanas”.

Lasīt vairāk

   

Iznācis Igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA – JEFUL) speciālnumurs, veltīts lībiešu valodai

08.09.2014.

2014. gadā iznācis Igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA – JEFUL) livi1 speciālnumurs (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Vol. 5, No 1 (2014): Special issue „Studies on Livonian”), kurā apkopoti jaunākie lībiešu valodas pētījumi.

Izdevumā ir 15 raksti, kuru autori ir labākie lībiešu valodas un kultūras pētnieki – vēsturnieki un valodnieki – no Igaunijas, Latvijas, Somijas, Vācijas un Lielbritānijas. Žurnāls sastāv no trīs daļām: pirmajā ietverti raksti par lībiešu vēsturi un lībiešu valodas areāla attīstību, otrajā daļā – lībiešu valodas attīstība un tās kontakti ar baltu valodām, trešajā apkopota informācija par lībiešu valodas pētniecībā mazāk zināmiem avotiem un materiāliem un valodas resursiem mūsdienās.

Lasīt vairāk

   

Baltijas ceļa 25. gadadienas pasākums Latviešu valodas aģentūrā

28.08.2014.

Latviešu valodas aģentūra par godu Baltijas ceļa 25.gadadienai 27.augustā organizēja pasākumu „Valoda ir durvis uz kultūru un cilvēkiem”. IMG 1611

Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar Guntas Kļavas un Dites Liepas sagatavotajiem priekšlasījumiem par Baltijas tautu kopīgo un atšķirīgo valodas ceļu līdz valsts valodas statusam; igauņu, lietuviešu un latviešu identitātes redzējumu: attieksmi pret savas valsts valodu; bija iespēja piedalīties radošajā igauņu-latviešu-lietuviešu valodas darbnīcā Lienes Valdmanes, Martas Balodes, Kertu Kibermanes vadībā; iepazīties ar izveidoto elektronisko igauņu-latviešu vārdnīcu, kā arī gūt ieskatu Latviešu valodas aģentūras izveidotajos materiālos un grāmatās.

Lasīt vairāk

   

Ceļamaize jaunajam mācību gadam

19.08.2014.

Jaunā mācību gada ieskaņā skaistā vietā pie Baltezera no 11. līdz 14. augustam IMG 1577 Latviešu valodas aģentūras rīkotajā radošajā seminārā „Mācīšana un mācīšanās mūsdienīgā mācību vidē: tālākizglītotāju profesionālās kompetences pilnveide” tikās latviešu valodas, literatūras un pirmsskolas iestāžu pedagogi tālākizglītotāji, kuri vada LVA organizētos skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursus visā Latvijā. Piesātinātā četru dienu seminārā dalībniekiem bija iespēja tikties ar spilgtām personībām – lieliskiem lektoriem un nodarbību vadītājiem, kas rosināja pedagogus aktīvi darboties, radoši pilnveidoties un sadarboties.

Lasīt vairāk

   

Diasporas un reemigrējušie latviešu bērni tiekas nometnē „Mana Latvija”

01.08.2014.

Jau otro gadu Latviešu valodas aģentūra organizē latviešu valodas apguves nomentediasporasberniemlatviesuvalodasagentura nometnes „Mana Latvija” diasporas un reemigrējušajiem latviešu bērniem. Šogad tās būs divas, un pirmā no tām tik tikko ir noslēgusies. Laikā no 21. līdz 26. jūlijam 30 bērni vecumā no 10 līdz 15 gadiem uzlaboja savas latviešu valodas zināšanas, devās ekskursijās uz skaistākajām Latvijas vietām, kā arī baudīja piesātinātu izklaides un aktīvās atpūtas programmu viesu namā „Lantus” netālu no Valmieras un atpūtas namā „Hospital” Sabilē.

Lasīt vairāk

   

Profesionālās pilnveides kursi pulcē latviešu skolotājus no visas pasaules

01.08.2014.

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi latviešu diasporas izglītības darbinieku diasporakursilatviesuvalodasagenturajumurda pulcēšanās Latviešu valodas aģentūras sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību organizētajos profesionālās pilnveides kursos Latvijā. Arī šogad laikā no 8. līdz 10. jūlijam 48 diasporas skolotāji no Īrijas, Austrālijas, Krievijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Vācijas, Austrijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Gruzijas, Igaunijas un Islandes trīs dienu garumā pilnveidoja savas zināšanas par latviešu valodas apguves iespējām, jaunākajām mācību metodēm, piedalījās radošajās meistarklasēs un ideju darbnīcās Jumurdas muižā Ērgļu novadā.

Lasīt vairāk

   

IZM nostiprina sadarbību ar PBLA diasporas izglītības jautājumos

15.07.2014.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis 14. jūlijā parakstīja sadarbības memorandu.

Lasīt vairāk

   

1 lapa no 2

«SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas»
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs