left_top
left_top


Nedēļas jautājums

Kas ir boskets?
 

Aktualitātes

IZM nostiprina sadarbību ar PBLA diasporas izglītības jautājumos

15.07.2014.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis 14. jūlijā parakstīja sadarbības memorandu.

Lasīt vairāk

   

Izdots metodiskais līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei

18.06.2014.

2012. gadā Latviešu valodas aģentūra publicēja I. Klēveres-Velhli un N. Nauas latviesuvalodasagenturaskolotajagramatastudentiemnikolanaua1 izstrādāto mācību līdzekli latviešu valodas kā svešvalodas apguvei „Latviešu valoda studentiem” (mācību grāmatu ar audiopielikumu). Nu tam pievienojies arī N. Nauas izstrādātais metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata”.

Metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata” pedagogiem piedāvā vairāk informācijas par mācību grāmatas saturu un to, kā veiksmīgāk strādāt ar mācību līdzekli. Skolotāja grāmatā sniegti gramatikas skaidrojumi, ir atrodamas papildu tabulas, izmantoti piemēri no mācību grāmatas tekstiem un dialogiem.

Lasīt vairāk

   

Izdots devītais populārzinātnisko rakstu krājums „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”

28.05.2014.

Latviešu valodas aģentūra laidusi klajā 9. rakstu krājuma numuru, VP9 kurš aktualizē izcilo valodnieku – Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna veikumu (2013. gadā atzīmējām K. Mīlenbaha 160. dzimšanas dienu un Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienu). Kā ierasts, tajā aplūkota valodas prakse no dažādām perspektīvām, veidojot vairākus tematiskos lokus – vispārīgi jautājumi, valoda un vide, leksika, gramatika, fonētika un fonoloģija, stils. Kopumā rakstu krājumu veido 13 populārzinātniski raksti.

Lasīt vairāk

   

Noslēgusies pieteikšanās latviešu valodas skolotāju kursiem

28.05.2014.

Cienījamie latviešu valodas skolotāji!

Paldies par uzticību mums un necerēti lielo atsaucību!

Esam saņēmuši ļoti daudz pieteikumu no visas Latvijas uz mūsu kursiem. Visi jūsu atsūtītie pieteikumi reģistrēti. Plānosim papildu grupas rudenī un paziņosim visiem, kuri šoreiz saņēmuši atteikumu. Sekojiet arī informācijai mūsu mājaslapā www.valoda.lv

Lasīt vairāk

   

Digitālā latgaliešu ābece „Skreineite. Vuicūs laseit”

08.05.2014.

vaks skeineite Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Juri Cibuļu un Lidiju Leikumu ir izstrādājusi pirmo digitālo latgaliešu ābeci, kas pieejama visiem interesentiem. Ābece ir papildināta ar darba burtnīcu "Skreineite. Vuicūs raksteit" un uzziņu materiālu pedagogiem. Šis mācību līdzekļu komplekts pieejams bez maksas Latviešu valodas aģentūras mājaslapas www.valoda.lv apakšvietnē "Māci un mācies latviešu valodu": http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

 

Lasīt vairāk

   

Latviešu valodas aģentūra piedāvā tēvzemes mīlestību apliecinošas grāmatas

04.05.2014.

Latviešu valodas aģentūra patriotisko grāmatu sērijā piedāvā iegādāties grāmatas par lieliskām cenām. latviesuvalodasagenturavalodagramatas

Tikko klājā nākusī grāmata „Mēs – balti” intriģējoši un interesanti iepazīstina ar baltu valodu izcelsmi, seno baltu apdzīvotām vietām, vēsturi, baltu valodu radniecību, pirmajiem rakstu avotiem, baltu valodu pētīšanu un studēšanu (5,39 EUR).

Lasīt vairāk

   

Lasāmgrāmata ārvalstu studentiem un diasporas jauniešiem

25.04.2014.

Latviešu prozas tekstu krājums. 1.daļa „Leģenda”.

Latviešu valodas aģentūrā top latviešu prozas tekstu krājums, kas valodas apguvējus gan Latvijā, gan ārvalstīs vienlaikus iepazīstinās ar latviešu literatūru un kultūru, latviešu valodas izmantojuma daudzveidību un poētisko ietilpību.

Lasīt vairāk

   

Animācijas filmas latviešu valodas apguvei un lasītpriekam

14.04.2014.

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Pierīgas izglītības, sporta un kultūras pārvaldi realizējusi projektu, kura laikā 16 skolu sākumskolas skolotāji un skolēni veidoja animācijas filmas „Zīmuļu stāsti”.

Animācijas filmas veidotas, izmantojot 2013. gadā LVA izdotās mācību pasakas „Zīmuļu stāsti”. Katras skolas skolēni iepazinās ar pasakām, veidoja animācijas filmu scenārijus, zīmēja pasaku tēlus un animēja pasakas. Animāciju filmas ir papildinātas ar vārdnīcām un krāsojamām lapām. Animācijas filmas „Zīmuļu stāsti” ir izvietotas tiešsaistē LVA mājas lapā www.valoda.lv.

Lasīt vairāk

   

Izdota baltu valodām veltīta grāmata „Mēs – balti”

31.03.2014.

Turpinot grāmatu sēriju par valodniecības jautājumiem, Latviešu valodas LatviesuvalodasagenturavalodaMesbaltivaks aģentūra laidusi klajā izcilā lietuviešu valodnieka ar enciklopēdiskām zināšanām un unikālu atmiņu apveltīta leksikologa Aļģirda Sabaļauska (Algirdas Sabaliauskas) grāmatas „Mēs – balti” (Mes baltai, 1986, 2002) tulkojumu latviešu valodā.

Šī ir viena no populārākajām A. Sabaļauska sarakstītajām grāmatām, kas tulkota vairākās valodās un ieguvusi plašu atzinību arī ārpus Lietuvas. Tā īsi, intriģējoši un interesanti iepazīstina ar baltu valodu izcelsmi, seno baltu apdzīvotām vietām, vēsturi, baltu valodu radniecību, pirmajiem rakstu avotiem, baltu valodu pētīšanu un studēšanu. Atsevišķas nodaļas veltītas senprūšu valodai. Īsi, bet aizraujoši tiek iepazīstināts arī ar kuršu, sēļu etnonīma izcelsmi un šo seno baltu cilšu valodas īpatnībām.

Lasīt vairāk

   

Latviešu valodas aģentūra aicina uz jaunu sarunu ciklu „Valoda tulkojumā”

03.03.2014.

Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez informācijas apmaiņas starp dažādās IMG 0731 valodās runājošiem cilvēkiem un tautām, dokumentu un lietišķās informācijas tulkošanas, taču īpaša ir daiļliteratūras tulkošana. Te visspilgtāk izpaužas tas, ka valoda ir cilvēka apziņā un zemapziņā ietvertās pasaules izpausmes veids, ne tikai saziņas kods, bet arī atšķirīgu kultūru saprašanās veids. Dzejas, prozas un dramaturģijas darbu tulkotāji savā nacionālajā kultūrā interpretē citu kultūru dvēseles pieredzi, vienlaikus bagātinot savu dzimto valodu un tiecoties nepazaudēt citā valodā izteikto.

Sešu sarīkojumu ciklā literatūrzinātnieces Anitas Rožkalnes sarunu biedri - Valdis Bisenieks, Knuts Skujenieks, Dace Meiere, Silvija Brice, Guntars Godiņš un Pēteris Jankavs. Tikšanās vieta un laiks: grāmatu un kultūrpreču mājā „Niceplace Mansards” Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 21a katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 1800.

Lasīt vairāk

   

1 lapa no 3

«SākumsIepriekšējā123NākamāBeigas»
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs