left_top
left_top


Nedēļas jautājums

Plašsaziņas līdzekļos lasāma ziņa, ka smieklu gāzes pārdozēšanas gadījumā var iestāties asfiksija. Ko tas nozīmē?
 

Aktualitātes

Sākta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana

15.12.2014.

Projekta Nr. IF/2013/1.a/3

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošanu. Projekts saturiski turpina un paplašina pagājušajā gadā realizēto tāda paša nosaukuma projektu, tādējādi sniedzot ilgtermiņa atbalstu gan latviešu valodas apguvējiem, gan trešo valstu valstspiederīgajiem un uzņemošās valsts sabiedrībai, gan arī pedagogiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem Latvijas skolās.

Lasīt vairāk

   

Sākta projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” īstenošana

15.12.2014.

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Starpkultūru izglītība vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1) īstenošanu.

Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu, citu skolas speciālistu, vecāku un skolēnu starpkultūru dialoga prasmes, tā sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Informācijas ieguvei un praktiskās darbības vajadzībām tiks izstrādāti un izmantoti brīvi pieejami videomateriāli.

Lasīt vairāk

   

Grāmatas „Latviešu valoda igauņu studentiem” atvēršanas svētki Tartu Universitātē

24.11.2014.

2014. gada 21. novembrī Tartu Universitātē notika ar aģentūras atbalstu ig izdotās Tartu Universitātes latviešu valodas lektores Ilzes Zagorskas grāmatas „Latviešu valoda igauņu studentiem” atvēršanas svētki. Svētkos piedalījās un uzrunas teica Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igaunijā Juris Bone, Tartu Universitātes Filozofijas fakultātes dekāne Margita Sutropa, Tartu Universitātes Valodu centra direktore Tīna Katele, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, projekta vadītāja Indra Lapinska, grāmatas redaktore Kertu Kibermane un grāmatas autore Ilze Zagorska.

Lasīt vairāk

   

Pedagogu meistarklase pirmsskolas skolotājiem

13.10.2014.

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos uz profesionālās kompetences pilnveidi pedagogu meistarklasi (36 stundu programma).

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu pirmsskolas skolotājiem darbam lingvistiski daudzveidīgā vidē pirmsskolā.

Lasīt vairāk

   

Pedagogu meistarklase dažādu priekšmetu skolotājiem

09.10.2014.

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos profesionālās kompetences pilnveides pedagogu meistarklasēm (36 stundu programma).

Programmas mērķis – iepazīstināt pamatskolu vispārizglītojošo priekšmetu skolotājus (vēstures, kultūrvēstures, mājturības u.c. priekšmetu skolotāji) ar mācību satura un angļu valodas efektīvas apguves metodēm un paņēmieniem, mācību procesā izmantojot IKT.

Lasīt vairāk

   

Jauna latviešu valodas mācību grāmata pieaugušajiem "Laipa"

03.10.2014.

Cienījamie pedagogi!

Piedāvājam iepazīties ar jauno latviešu valodas mācību grāmatu pieaugušajiem „Laipa”. Savus komentārus, jautājumus un iebildes par grāmatas trim nodaļām sūtiet uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Lasīt vairāk

   

Elektroniski pieejams Latviešu valodas aģentūras sociolingvistisks pētījums par valsts valodas ideoloģijas izpausmi televīzijā

03.10.2014.

Latviešu valodas aģentūra veikusi pētījumu „Valodas ideoloģija un plašsaziņas tv līdzekļi (televīzija)” (2014), kas pieejams lasīšanai elektroniskā formātā. Pētījuma interešu lokā ir tieši valsts valodas ideoloģija jeb valsts valodai piedēvētais statuss un vērtība plašsaziņas līdzekļos, precīzāk televīzijā, kas ir viena no ietekmīgākajiem mūsdienu pasaules sabiedrības ietekmētājiem un populārākais no izmantotajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pētījuma pamatā ir dziļo interviju ar nozares ekspertiem un pārstāvjiem rezultāti kontekstā ar sabiedrības kvantitatīvo aptauju datiem.

Lai sekmētu latviešu valodas kā valsts valodas attīstību un veicinātu valsts valodas lietošanu visā sabiedrībā, būtiski ir, lai latviešu valoda būtu Latvijas valodu hierarhijā visaugstākajā pozīcijā visās valodas lietojuma jomās, t. sk. plašsaziņas līdzekļos. Tieši televīzijai kā populārākajai no plašsaziņas līdzekļiem ir būtiska loma sabiedrības domas veidošanā un ietekmēšanā.

Lasīt vairāk

   

Izdota jauna mācību grāmata "Latviešu valoda igauņu studentiem"

16.09.2014.

Jaunā akadēmiskā gada sākumā ar Latviešu valodas aģentūras atbalstu klajā Igaunulatviesuvalodastudentiemlatviesuvalodasagentura nākusi mācību grāmata „Latviešu valoda igauņu studentiem. Mācību uzdevumu krājums”.

Mācību līdzekļa autore, Tartu Universitātes Valodu centra latviešu valodas lektore Ilze Zagorska šajā darbā apkopojusi savu praktisko pieredzi, kas gūta, kopš 2006. gada strādājot ar igauņu studentiem.

Mācību uzdevumu krājums izmantojams darbā ar studentiem, kuriem nav latviešu valodas priekšzināšanu. Tajā ir 13 nodaļas, latviešu-igauņu vārdnīca un gramatikas pielikums. Katras nodaļas sākumā sniegts īss pārskats par nodaļā apgūstamo vielu. Krājumā iekļauti lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un tulkošanas uzdevumi. Savukārt gramatikas pielikumā aplūkoti tie latviešu valodas gramatikas jautājumi, kas ietverti krājumā.

Lasīt vairāk

   

Iznācis Igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA – JEFUL) speciālnumurs, veltīts lībiešu valodai

08.09.2014.

2014. gadā iznācis Igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA – JEFUL) livi1 speciālnumurs (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Vol. 5, No 1 (2014): Special issue „Studies on Livonian”), kurā apkopoti jaunākie lībiešu valodas pētījumi.

Izdevumā ir 15 raksti, kuru autori ir labākie lībiešu valodas un kultūras pētnieki – vēsturnieki un valodnieki – no Igaunijas, Latvijas, Somijas, Vācijas un Lielbritānijas. Žurnāls sastāv no trīs daļām: pirmajā ietverti raksti par lībiešu vēsturi un lībiešu valodas areāla attīstību, otrajā daļā – lībiešu valodas attīstība un tās kontakti ar baltu valodām, trešajā apkopota informācija par lībiešu valodas pētniecībā mazāk zināmiem avotiem un materiāliem un valodas resursiem mūsdienās.

Lasīt vairāk

   

Izdots metodiskais līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei

18.06.2014.

2012. gadā Latviešu valodas aģentūra publicēja I. Klēveres-Velhli un N. Nauas latviesuvalodasagenturaskolotajagramatastudentiemnikolanaua1 izstrādāto mācību līdzekli latviešu valodas kā svešvalodas apguvei „Latviešu valoda studentiem” (mācību grāmatu ar audiopielikumu). Nu tam pievienojies arī N. Nauas izstrādātais metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata”.

Metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata” pedagogiem piedāvā vairāk informācijas par mācību grāmatas saturu un to, kā veiksmīgāk strādāt ar mācību līdzekli. Skolotāja grāmatā sniegti gramatikas skaidrojumi, ir atrodamas papildu tabulas, izmantoti piemēri no mācību grāmatas tekstiem un dialogiem.

Lasīt vairāk

   

1 lapa no 2

«SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas»
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs