left_top
left_top


Nedēļas jautājums

Kas ir koncerns?
 

Aktualitātes

Noskaidroti uzvarētāji skolēnu radošo darbu konkursā „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti”

30.01.2015.

Latviešu valodas aģentūra Eiropas Valodu dienā 2014 izsludināja konkursu skolu zabaks jaunatnei. Konkursu mērķis – popularizēt latviešu valodas lietojumu, rosināt skolēnus izzināt kultūrvēsturisko mantojumu, latviešu valodas lomu un nozīmi, katra iedzīvotāja līdzatbildību, kopjot un saglabājot latviešu valodu.

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēnus aicinājām piedalīties radošo darbu konkursā „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” (Aspazija).

Lasīt vairāk

   

Aicinām 4.–9. klašu skolēnus piedalīties erudīcijas konkursā

30.01.2015.

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo pilt2 integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2”, jau trešo gadu rīko un izsludina erudīcijas konkursu trešo valstu valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām.

Šogad aicinām piedalīties 4.–9. klašu skolēnus. Pārbaudiet savas zināšanas un talantus erudīcijas konkursā! Konkursa mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, radoši pilnveidojot latviešu valodas prasmi, papildinot zināšanas par Latviju un pasauli, izkopjot sadarbības prasmes un sajūtoties piederīgiem Latvijai.

Konkursā var pieteikties 4.–9. klašu skolēnu komandas, kuru sastāvā ir 5 dalībnieki. Komandas kapteinim jābūt trešās valsts valstspiederīgajam vai cittautības skolēnam.

Lasīt vairāk

   

Mērķis – ne tikai sniegt zināšanas, bet arī skaidrot!

28.01.2015.

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot dažādus projektus, regulāri organizē latviešu valodas mācību kursus trešo valstu valstspiederīgajiem, izstrādā mācību materiālus valodas apguvei, sniedz metodisko atbalstu un piedāvā dažādus materiālus pedagogiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Kā to liecina darbā iegūtā pieredze un trešo valstu valstspiederīgo skaita dinamika, pieaug mērķgrupas apjoms un paplašinās tās dažādība. Līdz ar to kļūst aktuāli jauni valodas apguves aspekti un citi sabiedrības integrācijas jautājumi. Tas arī nosaka nepieciešamību pēc jauna veida materiāliem.

Lasīt vairāk

   

Izmaiņas grāmatu tirdzniecībā un konsultāciju sniegšanā

26.01.2015.

Darbinieku slimības dēļ no š.g. 26.janvāra līdz 2.februārim ir ierobežota mācību līdzekļu tirdzniecība un konsultāciju sniegšana.

Grāmatu iegādei lūdzam iepriekš sazināties pa tālruni 28802964.

Lasīt vairāk

   

Izdota grāmata „Literārā valoda un normas lingvistiskajā praksē: Eiropas pieredze un tradīcijas“

20.01.2015.

Latviešu valodas aģentūrā ir iznākusi grāmata „Literārā valoda un normas vaks1 lingvistiskajā praksē: Eiropas pieredze un tradīcijas“. Izdevumā apkopoti pētījumi par literārās valodas izveidi, attīstību un situāciju mūsdienās Zviedrijā (P. Vanags), Somijā (M. Balode, L. Balode), Igaunijā (K. Kibermane), Lietuvā (G. Kļava, E. Lasmanis), Polijā (J. Kaminskis), Čehijā, Slovākijā (abi N. Moroza), Vācijā (K.Tihomirova) un Francijā (G. Kļava).

Grāmatā iekļautie pētījumi aplūko literāro valodu attīstību un lietojumu, kā arī raksturo dažādus aktuālus jautājumus: kā dažādās Eiropas valstīs saprot literārās valodas jēdzienu, kā literārās valodas ir izveidojušās, kāda ir to situācija mūsdienās. Katrs pētījums dod pārskatu arī par normatīvajiem izdevumiem un institūcijām, kas darbojas valodas kopšanas jomā un īsteno valodas politiku.

Lasīt vairāk

   

Latviešu valodas mācību līdzekļu komplekts pieaugušajiem „Laipa. A1”

13.01.2015.

Ir iznācis latviešu valodas mācību līdzekļu komplekts pieaugušajiem „Laipa. A1”. laipamacibugramatamajaslapai Mācību līdzekļu komplektā ir mācību grāmata un darba burtnīca. Mācību līdzekļu komplektā ievērots tematiskais princips un galvenā uzmanība pievērsta valodas lietojumam privātajā un sabiedriskajā jomā.

Mācību līdzekļu komplekts attīsta visas runas darbības prasmes, piedāvājot dažādus vingrinājumu tipus, ikdienas situācijas un sadarbības iespējas.

 

Lasīt vairāk

   

Informatīvs seminārs

13.01.2015.

Š. g. 3. februārī plkst. 15.00 Strūgu ielā 4 notiks informatīvs seminārs „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”.

Lasīt vairāk

   

Apsveicam Aiju Otomeri ar Atzinības raksta saņemšanu

08.01.2015.

2015. gada 8. janvārī Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas metodiķe – diasporas projektu koordinatore Aija Otomere saņēma IZM Atzinības rakstu par ieguldījumu diasporas latviskās izglītības nodrošināšanā.

Lasīt vairāk

   

Pedagogi tiek sagatavoti valodas apguves kursu vadīšanai trešo valstu valstspiederīgajiem

08.01.2015.

Latviešu valodas aģentūra 2014. gada 5. decembrī sāka īstenot Eiropas Trešo 1 IMG skolotaji valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2). Viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm ir valodas apguves un integrācijas kursu (120 stundu apjomā) organizēšana. Kursos plānots iesaistīt vismaz 150 trešo valstu valstspiederīgo, kopā veidojot septiņas mācību grupas Daugavpilī, Ventspilī, Līvānos, Rēzeknē un Rīgā.

Lasīt vairāk

   

Izdota grāmata "Latviešu valodas darbības vārdu tabulas"

06.01.2015.

2014. gada nogalē Latviešu valodas aģentūra izdevusi mācību un metodisko darbvist līdzekli „Latviešu valodas darbības vārdu tabulas”, kas tapis Guntas Nešpores un Ilzes Auziņas redakcijā.

„Latviešu valodas darbības vārdu tabulas” ir vērtīgs uzziņu avots tiem, kas mācās un māca latviešu valodu, vēlas būt pārliecināti par gramatiski pareizām darbības vārda formām.

Kopš pirmā „Darbības vārdu tabulu” izdevuma, ko sastādīja Aija Priedīte un Ilze Auziņa un kas bija netradicionāls skatījums uz latviešu valodas darbības vārdu apguvi, ir pagājuši 15 gadi, un grāmata nav pieejama visiem interesentiem. Tādēļ, izmantojot 1998. gada izdevumu, ir izveidots jauns, pārstrādāts un papildināts „Latviešu valodas darbības vārdu tabulu” izdevums.

Lasīt vairāk

   

1 lapa no 2

«SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas»
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs