left_top
left_top


Nedēļas jautājums

Raidījumā "Lielā lasīšana" skatītāji balsoja par nācijas mīļāko grāmatu. Kura tā ir?
 

Aktualitātes

Kursi skolotājiem, kuri strādā ar reemigrējušajiem bērniem

11.11.2014.

Latviešu valodas aģentūra jau otro reizi organizē skolotāju tālākizglītības kursus Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem, kuru mērķis ir pilnveidot mērķauditorijas profesionālo kompetenci darbam ar reemigrējušiem bērniem lingvistiski neviendabīgā valodas vidē, lai nodrošinātu skolēnu iekļaušanos un līdzdarbošanos veiksmīgā mācību procesā, popularizējot skolotāju pieredzi un labās prakses piemērus. 

Lasīt vairāk

   

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

22.10.2014.

Cienījamie latviešu valodas skolotāji!

Aicinām piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos.

Lasīt vairāk

   

Pedagogu meistarklase pirmsskolas skolotājiem

13.10.2014.

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos uz profesionālās kompetences pilnveidi pedagogu meistarklasi (36 stundu programma).

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu pirmsskolas skolotājiem darbam lingvistiski daudzveidīgā vidē pirmsskolā.

Lasīt vairāk

   

Pedagogu meistarklase dažādu priekšmetu skolotājiem

09.10.2014.

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos profesionālās kompetences pilnveides pedagogu meistarklasēm (36 stundu programma).

Programmas mērķis – iepazīstināt pamatskolu vispārizglītojošo priekšmetu skolotājus (vēstures, kultūrvēstures, mājturības u.c. priekšmetu skolotāji) ar mācību satura un angļu valodas efektīvas apguves metodēm un paņēmieniem, mācību procesā izmantojot IKT.

Lasīt vairāk

   

„Zīmuļu stāstu” animētā pasaka „Lineta un Dalfijs” uzvar 9.starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē

07.10.2014.

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Pierīgas izglītības, sporta un kultūras pārvaldi 2013.gadā īstenoja projektu, kurā 16 skolu sākumskolas skolēni veidoja animācijas filmas, izmantojot Latviešu valodas aģentūras izdotās mācību pasakas „Zīmuļu stāsti”.

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas komanda – Justīne Rumba, Darja Derbeņeva, Mārcis Lazdiņš, Roberts Visnaps-Lācis un Sara Dilāne – animēja pasaku „Lineta un Dalfijs”, veidojot tēlus no pašdarināta papīra. Animētā pasaka tika iesniegta 9. starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē multimediju darbu kategorijā un 2014. gada 6. oktobrī ieguva godpilno 1. vietu. Iesniegtie darbi apskatāmi 9. starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē "Šodienas stāsti" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Lasīt vairāk

   

Jauna latviešu valodas mācību grāmata pieaugušajiem "Laipa"

03.10.2014.

Cienījamie pedagogi!

Piedāvājam iepazīties ar jauno latviešu valodas mācību grāmatu pieaugušajiem „Laipa”. Savus komentārus, jautājumus un iebildes par grāmatas trim nodaļām sūtiet uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Lasīt vairāk

   

Elektroniski pieejams Latviešu valodas aģentūras sociolingvistisks pētījums par valsts valodas ideoloģijas izpausmi televīzijā

03.10.2014.

Latviešu valodas aģentūra veikusi pētījumu „Valodas ideoloģija un plašsaziņas tv līdzekļi (televīzija)” (2014), kas pieejams lasīšanai elektroniskā formātā. Pētījuma interešu lokā ir tieši valsts valodas ideoloģija jeb valsts valodai piedēvētais statuss un vērtība plašsaziņas līdzekļos, precīzāk televīzijā, kas ir viena no ietekmīgākajiem mūsdienu pasaules sabiedrības ietekmētājiem un populārākais no izmantotajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pētījuma pamatā ir dziļo interviju ar nozares ekspertiem un pārstāvjiem rezultāti kontekstā ar sabiedrības kvantitatīvo aptauju datiem.

Lai sekmētu latviešu valodas kā valsts valodas attīstību un veicinātu valsts valodas lietošanu visā sabiedrībā, būtiski ir, lai latviešu valoda būtu Latvijas valodu hierarhijā visaugstākajā pozīcijā visās valodas lietojuma jomās, t. sk. plašsaziņas līdzekļos. Tieši televīzijai kā populārākajai no plašsaziņas līdzekļiem ir būtiska loma sabiedrības domas veidošanā un ietekmēšanā.

Lasīt vairāk

   

Izdota jauna mācību grāmata "Latviešu valoda igauņu studentiem"

16.09.2014.

Jaunā akadēmiskā gada sākumā ar Latviešu valodas aģentūras atbalstu klajā Igaunulatviesuvalodastudentiemlatviesuvalodasagentura nākusi mācību grāmata „Latviešu valoda igauņu studentiem. Mācību uzdevumu krājums”.

Mācību līdzekļa autore, Tartu Universitātes Valodu centra latviešu valodas lektore Ilze Zagorska šajā darbā apkopojusi savu praktisko pieredzi, kas gūta, kopš 2006. gada strādājot ar igauņu studentiem.

Mācību uzdevumu krājums izmantojams darbā ar studentiem, kuriem nav latviešu valodas priekšzināšanu. Tajā ir 13 nodaļas, latviešu-igauņu vārdnīca un gramatikas pielikums. Katras nodaļas sākumā sniegts īss pārskats par nodaļā apgūstamo vielu. Krājumā iekļauti lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un tulkošanas uzdevumi. Savukārt gramatikas pielikumā aplūkoti tie latviešu valodas gramatikas jautājumi, kas ietverti krājumā.

Lasīt vairāk

   

Iznācis Igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA – JEFUL) speciālnumurs, veltīts lībiešu valodai

08.09.2014.

2014. gadā iznācis Igauņu un somugru valodniecības žurnāla (ESUKA – JEFUL) livi1 speciālnumurs (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. Vol. 5, No 1 (2014): Special issue „Studies on Livonian”), kurā apkopoti jaunākie lībiešu valodas pētījumi.

Izdevumā ir 15 raksti, kuru autori ir labākie lībiešu valodas un kultūras pētnieki – vēsturnieki un valodnieki – no Igaunijas, Latvijas, Somijas, Vācijas un Lielbritānijas. Žurnāls sastāv no trīs daļām: pirmajā ietverti raksti par lībiešu vēsturi un lībiešu valodas areāla attīstību, otrajā daļā – lībiešu valodas attīstība un tās kontakti ar baltu valodām, trešajā apkopota informācija par lībiešu valodas pētniecībā mazāk zināmiem avotiem un materiāliem un valodas resursiem mūsdienās.

Lasīt vairāk

   

Izdots metodiskais līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei

18.06.2014.

2012. gadā Latviešu valodas aģentūra publicēja I. Klēveres-Velhli un N. Nauas latviesuvalodasagenturaskolotajagramatastudentiemnikolanaua1 izstrādāto mācību līdzekli latviešu valodas kā svešvalodas apguvei „Latviešu valoda studentiem” (mācību grāmatu ar audiopielikumu). Nu tam pievienojies arī N. Nauas izstrādātais metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata”.

Metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata” pedagogiem piedāvā vairāk informācijas par mācību grāmatas saturu un to, kā veiksmīgāk strādāt ar mācību līdzekli. Skolotāja grāmatā sniegti gramatikas skaidrojumi, ir atrodamas papildu tabulas, izmantoti piemēri no mācību grāmatas tekstiem un dialogiem.

Lasīt vairāk

   

1 lapa no 2

«SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas»
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs