Elektroniski pieejams žurnāla “Tagad” jaunākais numurs

Elektroniski pieejams Latviešu valodas aģentūras zinātniski metodiskā žurnāla “TAGAD” 2016. gada numurs. Šoreiz par medijaudzināšanu un mācību procesa digitalizāciju jeb bērnu un skolotāju mūsdienu digitālajā laikmetā. Žurnālā ne tikai apskatīti teorētiskie aspekti, bet arī sniegti piemēri un padomi ikdienas darbam!
Žurnāls pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-va…/zurnals-tagad