Aktualitātes

Iedvesmojoša tikšanās skolotājiem, kas strādā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem

07.12.2016.


foto Erika
Š. g. 6. decembrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā noritēja pedagogu tālākizglītības kursa “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem” pēdējā diena. Kursu laikā skolotāji tikās ne tikai ar lektoriem, bet arī aktīvi dalījās savā ikdienas darba pieredzē, pārdomās par dažādām mācību un skolas dzīves situācijām un meklēja problēmu risinājumus. Pedagogi kursu noslēgumā izteica atzinīgus vārdus par iegūtajām zināšanām un iegūto pieredzi:

Lasīt vairāk

Advente vai advents?

28.11.2016.

Vārdnīcās sniegta atšķirīga informācija. Tā, piemēram, Svešvārdu vārdnīcā (Rīga: Jumava, 1999, 23) norādītas abas formas – gan advente, gan advents, savukārt Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā (Rīga: Avots, 1995, 41) – tikai advente. Taču baznīcā, piemēram, evaņģēliski luteriskās baznīcas un Romas katoļu baznīcas tradīcijā, pārsvarā tiek lietota forma Advents, turklāt rakstībā ar lielo sākumburtu.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija iesaka lietot sieviešu dzimtes formu advente, sniedzot šādu pamatojumu: „..runa ir par Ziemassvētku Notikuma atnākšanas gaidīšanas laiku un aizguvuma pamatā ir procesa nosaukums „atnākšana”, kas latīniski ir „adventus”. Latīņu valodā adventus ir vīriešu dzimtes forma, turpretī latviešu valodā procesu nosaukumi ir sieviešu dzimtes vārdi: atnākšanagaidīšanasvētīšana. Tāpēc ir adventes laiks un adventes svētdienas, kad iededzam svecītes.” (Terminoloģijas Jaunumi. 2003. Nr. 5/6. Rīga: LZA Terminoloģijas komisija, 2003, 55. lpp.)

Lasīt vairāk

Latviešu valodas prasme – sekmīgai trešo valstu pilsoņu līdzdalībai darba tirgū

21.11.2016.

Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” mērķis ir nodrošināt kursus trešo valstu pilsoņiem latviešu valodas apguvei izglītības un darba tirgus vajadzībām. Projekta izpildes laikā (26 mēnešos) Latviešu valodas aģentūra plānojusi 120 stundu intensīvu mācību kursus 500 trešo valstu valstspiederīgajiem dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Ludzā.

Latviešu valodas aģentūra aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties latviešu valodas kursiem, rakstot uz pa e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv. Nodarbības grupām sāksies janvārī, maijā un septembrī, vietu skaits ierobežots. Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz 2017.gada 5.janvārim. Rakstot uz e-pastu lūgums norādīt: kur grib mācīties, kādas ir priekšzināšanas, valodas prasmes līmenis, no kuras valsts un kad ir ieradies Latvijā. Kursantiem būs iespēja bez maksas kārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu.

Lasīt vairāk

Piešķir Atzinības rakstus par latviskās identitātes kopšanu

09.11.2016.

2016. gada 17. oktobrī notika Latviešu valodas aģentūras Apbalvošanas padomes pirmā sēde, kurā tika izskatīti 8 diasporas organizāciju ierosinājumi.atzinības raksts
Atzinības raksti tika piešķirti 8 diasporas pedagoģiskajiem darbiniekiem par ieguldījumu latviskās identitātes kopšanā:

1.skolotājai Ditai Lasmanei-Slišānei Īrijā;

2.Melburnas MLB Daugavas skolas skolotājai Ilzei Kasparānei;

3.Melburnas MLB Daugavas skolas bibliotekārei Indrai Riterei;

4.Latviešu nacionālās apvienības Kanādā Izglītības nozares vadītājai Elizabetei Pētersonei;

5.Čikāgas bērnudārza „Stariņš” direktorei Andārtei Streipai-Filipsai(Streipa-Philips);

6.skolotājai Kristīnai Putenei;

7.Čikāgas Krišjāņa Barona Latviešu skolas direktorei Elisai Freimanei;

8.Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrības vadītājai, folkloras kopas „Rīta rasa” vadītājai, skolotājai Vinijai Folkmanei.

Lasīt vairāk

Notika seminārs skolotājiem “Latviešu valodas apguve daudzveidīgā lingvistiskā vidē”

07.11.2016.

Pagājušās nedēļas nogalē Saulkrastos notika LVA organizētais seminārs Semin. 3skolotājiem “Latviešu valodas apguve daudzveidīgā lingvistiskā vidē”.

Patiesi aktīvā un aizrautīgā darbā ne tikai klausījāmies profesionālos lektorus, bet arī dalījāmies savā pieredzē, runājām par aktualitātēm un vajadzībām latviešu valodas stundās un nodarbībās, strādājot tik dažādās auditorijās.

Lasīt vairāk

Nojaucam žogus starp valodām, valodu un saturu, skolotāju un skolēnu!

01.11.2016.

LVA konference 2016 foto gribuvasaru-lv 352016. gada 28. oktobrī Rīgā organizējām konferenci „Mācību saturs dažādās valodās: CLIL pieeja Latvijas un citu Eiropas valstu izglītībā”. Jau kopš 20. gadsimta 90. gadu vidus esam aktīvi piedalījušies bilingvālās izglītības metodikas izstrādē, t.sk. dažādu mācību priekšmetu un latviešu valodas integrētas apguves metodikas izstrādē. 2012. gadā, uzsākot sadarbību ar Britu Padomi, darbību paplašinājām, savas uzmanības lokā iekļaujot arī satura un svešvalodas integrētas apguves metodiku. Patlaban mēs uz mācību satura un valodas integrēto pieeju (CLIL) raugāmies daudzvalodības kontekstā, atzīstot, ka mūsdienās daudzvalodība ir dzīves nepieciešamība izglītības iegūšanai un karjeras izaugsmei, kā arī tā ir iespēja saprast citu kultūru un dzīvot, un justies labi dažādās kultūrvidēs.

Lasīt vairāk

Meistarklase “IT lietošanas prasmju pilnveidošana un izmantošana tālmācības programmas nodrošināšanai latviešu valodas apguvē” Brocēnu vidusskolā

31.10.2016.

ErikaMūsdienās aizvien populārāka kļūst tāda izglītības forma kā tālmācība, kas dod iespēju tiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, ne tikai saglabāt saikni ar dzimteni, bet arī atgriežoties iekļauties Latvijas izglītības sistēmā.

Oktobrī un novembrī Brocēnu vidusskolas skolotāji dalās pieredzē, kā strādāt, izmantojot tālmācības formu. Skolotāji uzzinās, kā ir iespējams apgūt valodu tiešsaistē un kādas iespējas dod IT prasmes.

Pirmo reizi meistarklasē kopā ar Latvijas skolotājiem tiešsaistē darbojās arī diasporas nedēļas nogales skolu skolotāji no Latviešu kultūras skolas “Bergausis” (Norvēģija), Reikjavīkas Latviešu skolas, Mātes valodas apmācību centra “Haninge” (Zviedrija). Lasīt vairāk

Kursi pedagogiem darbā ar imigrantiem un reemigrējušiem bērniem

25.10.2016.

IMG 283924.oktobrī Rīgas 8. Raiņa vakara (maiņu) vidusskolā sākās tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem”. Pirmajā dienā ar skolotājiem tikās IZM eksperte Olita Arkle,  IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs. Par atbalstu pedagogiem stāstīja LVA metodiķe Ērika Pičukāne.

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālās pilnveides semināri

20.10.2016.

Cienījamie latviešu valodas skolotāji, kursu vadītāji!

Aicinām piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajos 8 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināros skolotājiem, kuri vada valodas apguves kursus pieaugušajiem*.

 

Semināra nosaukums

Semināra tēmas**

Norises laiks

Norises vieta

Latviešu valodas mācīšana un mācīšanās dažādības aspektā

 

1. Valodas mācīšana imigrantiem un patvēruma meklētājiem.

2. LVA mācību un metodiskie līdzekļi darbā ar imigrantiem un patvēruma meklētājiem.

3.Starpkultūru kompetence

integrācijas procesos.

2016. gada

15. novembris

9.00-16.40

Rīgā, Lāčplēša ielā 35–12a,

Latviešu valodas aģentūras

 mācību telpā

Darbs ar mācību līdzekli

„Laipa A2”.

„Laipas B1” saturs un izveides principi

1. Mācību līdzekļa “Laipa” programmas un nodarbību plānojuma struktūra.

2. Dažādi LVA resursi mācību līdzekļa “Laipa” apguves procesa papildināšanā.

3. Praktiski piemēri darbā ar mācību līdzekli “Laipa”.

2016. gada

16. novembris

9.00-16.40

Rīgā, Lāčplēša ielā 35–12a,

Latviešu valodas aģentūras

 mācību telpā

  Lasīt vairāk